FAQ

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY.

Ako zistím správny rozmer
košíka do môjho krbu?

Zameriame vnútorný otvor na krbovej vložke ( dĺžka x šírka x výška ). Z Každej strany vloženého košíka musí byť priestor minimálne 5 cm kvôli správnej cirkulácii vzduchu a správnemu prehoreniu náplne. V prípade, ak sa krbová vložka z vnútornej strany zužuje, treba dávať pozor aby sa košík neopieral o stenu krbovej vložky. Môže sa stať, že košík nebude správne horieť, alebo ho tam nevložíte vôbec.

Koľko horí jedna náplň v košíku?

Čas horenia náplne v košíku záleží od nastavenej regulácie prúdenia vzduchu. čím je prúdenie vzduchu v krbe väčšie, tým náplň zhorí rýchlejšie .
V priemere jedna náplň v základnom košíku o objeme 6 kg horí približne 2-3 hodiny.

Dajú sa počas horenia náplne dosypávať pelety?

Samozrejme, pred dohorením náplne sa dajú dosypávať pelety. Stačí ak dosypete pelety na žeravú pahrebu v košíku a pelety sa znovu rozhoria. Treba ale dávať pozor aby ste nezasypali úplne žeravú pahrebu, preto sa odporúča dosypávať pelety keď sú pod úrovňou 50 % košíka.

Aká je výhrevnosť drevených peliet?

Drevené pelety majú vždy rovnakú vlhkosť a to 10 %. Tým pádom majú vždy rovnakú výhrevnosť a to 18 MJ na 1 kg náplne. To v praxi znamená, že 1 kg náplne má výhrevnosť 5 kWh. Základný košík v ktorom je 6 kg náplne vydá energiu 30 kWh.

Je lepšie kúriť s drevom alebo peletami?

Pri tejto otázke si musíme zodpovedať, čo čakáme od výsledného efektu. Niekomu sa páči pocit vidieť horiace drevo pre efekt, pritom za tým je veľa práce so zháňaním, ukladaním, sušením a rezaním a následne nosením dreva ku krbu. Pelety majú výhodu v tom, že majú vždy rovnakú vlhkosť, ľahšie sa uskladnia a manipulácia s nimi je jednoduchšia a pocit horiaceho ohňa je rovnaký ako pri dreve.
Pelety musia byť skladované v suchom prostredí (garáž, záhradný domček, pivnica...) aby nedostali vlhkosť a neznehodnotili sa.

Čo sa stane keď dohorí náplň v košíku?

Po dohorení náplne v košíku ostáva stále sálavé teplo v krbe. Keď košík vychladne na spodku ostáva veľmi malé množstvo popola, približne 1,5 % z celkovej hmotnosti peliet. Košík je po odstránení zvyšného popola pripravený na opätovné použitie

PRIAMA KOMUNIKÁCIA
Váš email
Vaša správa

Táto správa bude odoslaná na emailovú adresu info@proprodukt.sk

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Lukáš Fabok
www.proprodukt.sk
info@proprodukt.sk

+421 910-999-819
#